SKU: 000000473.

Pumpa UPS 25-100

Šifra :000000473
Izolacija: F/H.
Kablovski spoj: Pg 11 za 5,6 do 10 mm kabla.

Grundfos cirkulacione pumpe, Serije 100 posebno su konstruirane za jednocijevne i dvocijevne sisteme grijanja .
Pumpe karakterizira :
-keramičko vratilo i radijalni ležaj
-grafitni potisni ležaj
-kućište rotora i pločica ležaja od nehrđajućeg čelika
-impeler od materijala otpornog na koroziju
-kućište pumpe od bronce ili nehrđajućeg čelika
Jednofazne pumpe dostupne su u verzijama sa
jednom, dvije ili tri brzine.
Trofazne pumpe dostupne su u verziji sa jednom ili
dvije brzine.
Priključna kutija je lako dostupna s funkcionalnim
kablovskim spojevima. Ulaz kabla je uzak i ima ugrađen
spoj za otpuštanje kabla.
Kablovski ulaz jednofaznih motora se može izvući iz
svoje vodilice kako bi se olakšalo ispravno
pričvršćivanje kabla.
Motor ima ugrađenu zaštitu od termo preopterećenja i
impedancije. Zbog toga nema potrebe za vanjskom
zaštitom motora.